Nástroje využívající Machine Learning a Deep Learning pro přesnou a rychlou diagnostiku neurodegenerativních onemocnění.

Nástroje využívající Machine Learning a Deep Learning pro přesnou a rychlou diagnostiku neurodegenerativních onemocnění.

V rámci diagnostiky Alzheimerovy nemoci se využívá řada metod. Běžně mezi vyšetření patří MRI* mozku nebo PET**, kdy se pomocí vyšetření prokáže přítomnost amyloidu.


*MRI (Magnetic Resonance Imaging)

**PET (Positron Emission Tomography)


Neurona PET využívá specifický algoritmus výpočtu MRI a PET, kdy dochází k fúzi získaných výstupů vyšetření. Náš algoritmus v současnosti umí:


  • Definovat množství amyloidu v mozku
  • Kvantifikovat změnu v čase při opakovaném vyšetření
  • Upřesnit region / lokalizaci v mozku
První fáze projektu: Optimalizace výpočtu tak, aby byl dostupný v řádu několika minut, oproti nižším desítkám hodin, jak je tomu při používání současných zdravotnických softwarových řešení.
Druhá fáze projektu: Rozvoj ekosystému pro bezproblémovou a bezpečnou komunikaci algoritmu v rámci nemocničních informačních systémů (NIS) na základě mezinárodních protokolů.
Třetí fáze projektu: Certifikace zdravotnického prostředku pro širší využití v klinické praxi. V rámci certifikace proběhou klinické zkoušky.

Neurona ARIA umožní rychlou a přesnou detekci komplikace léčby demence. ARIA* mohou vznikat jako komplikace biologické léčby Alzheimerovy nemoci, které se mohou vyskytovat až u 25 % pacientů.


*ARIA (Amyloid Related Imaging Abnormalities)


Cílem projektu je vybudovat architekturu umělé inteligence, která bude schopna rychle a přesně diagnostikovat ARIA v mozku.

První fáze projektu: Tvorba datasetu MRI snímků pro prvotní učení umělé inteligence. Následně testování a optimalizace.
Druhá fáze projektu: Rozvoj ekosystému pro bezproblémovou a bezpečnou komunikaci algoritmu v rámci nemocničních informačních systémů (NIS) na základě mezinárodních protokolů.
Třetí fáze projektu: Certifikace zdravotnického prostředku pro širší využití v klinické praxi. V rámci certifikace proběhnou klinické zkoušky.

Časná diagnostika všech neurodegenerativních onemocnění je základem jejich úspěšné léčby, v době, kdy ještě nedošlo k významnému úbytku nervových buněk v mozku. To vyžaduje vyšetření velkého množství osob v populaci, což současné metody neumožňují.


Další fáze se bude soustředit na Parkinsonovu nemoc, cévní mozkové příhody, epileptické záchvaty a nežádoucí účinky léků.

První fáze projektu: Tvorba jednoduchého protokolu pro nahrávky hlasu, následné testování u zdravých kontrol, osob v riziku a nemocných.
Druhá fáze projektu: Vývoj algoritmu pro časnou diagnostiku onemocnění z řeči.
Třetí fáze projektu: Vytvoření mobilní aplikace pro iOS a Android, která bude detekovat možné příznaky onemocnění.
Čtvrtá fáze projektu: Certifikace zdravotnického prostředku pro širší využití v klinické praxi. V rámci certifikace proběhou klinické zkoušky.
Member of the Channel Lab group
Neurona Lab 2024, All rights reserved.